Insight
12 min.

Fietsen leasen vs. fietsen huren: De verschillen en voordelen begrijpen

Ontdek de belangrijkste verschillen tussen fietsen leasen en huren in onze uitgebreide gids. Begrijp de financiële implicaties, eigendomsopties en wettelijke kaders in België. Of je nu een bedrijf of particulier bent, ontdek welke optie - leasen of huren - het beste past bij jouw behoeften en budget. Leer meer over de voordelen van huurkoop, flexibele huurvoorwaarden en hoe elke optie je financiële planning beïnvloedt. Perfect voor wie duurzame oplossingen voor woon-werkverkeer overweegt.
Fietsen leasen vs. fietsen huren: De verschillen en voordelen begrijpen
Gepubliceerd op
May 16, 2024

Fietsen leasen en huren zijn populaire opties voor particulieren en bedrijven die fietsen willen gebruiken zonder deze volledig aan te schaffen. Hoewel beide opties lagere initiële kosten met zich meebrengen in vergelijking met kopen, verschillen ze op het gebied van verplichtingen, eigendom en financiële implicaties. In dit artikel worden deze verschillen in detail besproken, waarbij zowel technische inzichten als eenvoudig te begrijpen uitleg worden gegeven.

Definities

Fiets leasen (huurkoop): Een fiets leasen, ook wel huurkoop genoemd, is een langetermijnverbintenis waarbij de fiets over een langere periode wordt gefinancierd, meestal 24 tot 48 maanden. Aan het einde van de leaseperiode wordt de fiets eigendom van de werkgever of kan hij worden overgedragen aan de werknemer voor een kleine restwaarde.

Fietsen huren: Het huren van een fiets is een flexibelere regeling, waarbij de fiets voor kortere tijd kan worden gebruikt. Aan het einde van de huurperiode kan de gebruiker beslissen of hij de fiets terugbrengt of koopt door een restwaarde te betalen.

Wettelijk kader

De Belgische overheid staat werkgevers toe om hun werknemers onder gunstige voorwaarden fietsen ter beschikking te stellen voor een periode van 24 tot 48 maanden. Na deze periode kunnen werknemers beslissen of ze eigenaar willen worden van de fiets.

Dit betekent dat werknemers een fiets kunnen kiezen via 'Salary Sacrifice'. De netto impact op hun salaris wordt berekend en door de fiets aan een specifieke werknemer toe te wijzen, kan de werkgever de leasekosten tot 100% terugverdienen.

Basisprincipes

De leasekosten worden van het salaris afgetrokken en omgezet in een nieuw brutoloon. Gemiddeld bedraagt de impact op het brutoloon ongeveer 80% van de leasekosten. Afhankelijk van individuele bijzonderheden betalen werknemers netto tussen 25-50% van de bruto-impact als gevolg van RSZ/ONSS-belastingvrijstellingen.

Werknemers betalen ongeveer 40-60% van de verkoopprijs van de fiets, afhankelijk van verschillende factoren. Werkgevers kunnen een fiets voor maximaal 48 maanden leasen aan hun werknemers door middel van een loonoffer, waardoor het kostenneutraal is voor werkgevers. Het ontbreken van belasting maakt deze regeling zeer voordelig.

Overeenkomsten tussen leasen en huren

Duur: langetermijnoplossingen

Zowel huren als leasen biedt oplossingen voor de lange termijn, meestal in stappen van 12 maanden. Ubike biedt contracten van 24, 36 en 48 maanden. Langere contracten betekenen meestal lagere tarieven, maar verhogen het risico op voortijdige beëindiging. Meer informatie over voortijdige beëindiging vind je in het hoofdstuk "Einde contract".

Kleinere initiële investering

De belangrijkste reden om te huren of leasen is om de initiële kosten van de aanschaf van een fiets te verlagen.

Extra diensten  

Beide opties hebben extra diensten in vergelijking met kopen, waardoor langetermijncontracten voordelig zijn. Bij Ubike omvatten deze diensten administratief beheer, verzekering en onderhoud. Deze diensten zijn ook beschikbaar als je fietsen koopt via Ubike.

Verschillen tussen leasen en huren

Eigendom

 • Leasen: Het eigendom gaat aan het einde van het contract over van Ubike naar de werkgever en vervolgens van de werkgever naar de werknemer.
 • Huren: Het eigendom gaat direct over van Ubike naar de werknemer.

Restwaarde

De eigendomsstructuur beïnvloedt de restwaarde, het bedrag dat nodig is om de fiets aan het einde van het contract te kopen.

 • Leasen: Meestal rond de 6% van de initiële waarde van de fiets.
 • Huren: Gewoonlijk ongeveer 16% van de oorspronkelijke waarde van de fiets.

Dit verschil komt doordat de werkgever bij leasen de fiets niet gratis aan de werknemer kan geven.

Kosten en invloed op het salaris

Leasen heeft hogere maandelijkse betalingen, maar een kleinere totale impact op het salaris van de werknemer. Huren staat niet op de balans van de werkgever, maar leidt tot hogere totale netto-uitgaven voor werknemers die de fiets willen bezitten. Leasen is beter als werknemersbezit het doel is, terwijl huren lagere maandelijkse betalingen biedt.

Financieringsopties

De werkgever en werknemer komen een nieuw salaris overeen voor 24, 36 of 48 maanden. Het bedrag dat de werknemer wil "opofferen" wordt door de werkgever gebruikt om de bedrijfsfiets te financieren.

Dit is budgetneutraal:

Kosten voor de werkgever van het nieuwe salaris + kosten voor het ter beschikking stellen van de bedrijfsfiets = kosten voor de werkgever van het oude salaris.

Veel voorkomende financieringsbronnen zijn het maandsalaris en de 13e maand/eindejaarsuitkering.

Maandelijks salarisoffer

Deze optie biedt betere financiële voordelen dan het gebruik van de eindejaarsuitkering. Het maakt het mogelijk om een fiets te kiezen met een hogere verkoopprijs door een kleinere bruto impact en zorgt voor regelmatige betalingen, wat meer zekerheid biedt. Het nadeel is het extra administratieve werk, waardoor HR erbij betrokken moet worden. Ubike biedt gespecialiseerde HR-tools om te helpen.

13e maand/eindjaarsuitkering

Financiering door middel van een eenmalige bonus is eenvoudiger en vereist minder administratie. Het beperkt echter de fietskeuze vanwege de kleinere financiële voordelen. Niet alle sectoren staan deze optie toe.

Werknemers moeten de toelating van de sector controleren, toestemming krijgen van de paritaire commissie en schriftelijke overeenkomsten opstellen. Contractopschortingen en bepaalde vormen van verlof kunnen van invloed zijn op het in aanmerking komen voor bonussen. Overeenkomsten moeten duidelijkheid verschaffen over eventuele uitstaande financiële verplichtingen als het contract vroegtijdig wordt beëindigd, en socialezekerheidsbijdragen kunnen van invloed zijn op vakantietoeslagen en pensioenen.

Vergelijkende tabel: Maandelijks loonoffer vs. eindejaarsuitkering

Kenmerk Maandsalaris Opoffering Eindejaarsbonus
Financiële Impact Groter financieel voordeel Kleiner financieel voordeel
Aftrekfrequentie Maandelijkse aftrek van het salaris van de werknemer Aftrek één keer per jaar
Impact op Salariscomponenten Beïnvloedt alle gerelateerde salarisdelen (bijv. pensioen, groepsverzekering) Geen impact op andere salarisdelen
Administratie Meer administratie vereist (vooral voor arbeiders) Minder administratie
Budgettering Budget te berekenen door HR-expert/HR-tools Duidelijke budgetberekening (€ / JA / 12)
Toegankelijkheid per Sector - Niet beschikbaar in alle sectoren (cf. CAO van elke sector)

Hoewel het maandelijkse loonoffer toegankelijker en voordeliger is, is de eindejaarsuitkering eenvoudiger te berekenen en heeft deze minder impact op andere salariscomponenten.

Andere financieringsopties

Cafetariaplan (CP) - Flexibel Inkomensplan (FIP)

Met een Cafetariaplan of Flexibel Inkomensplan kunnen werknemers een deel van hun jaarsalaris flexibel maken. Werknemers kunnen met hun brutosalaris kiezen voor voordelen als fietsleasing, multimedia of extra vakantiedagen, wat resulteert in een betere netto-impact. Voor werkgevers zijn er geen extra kosten buiten het opzetten van het plan.

Het budget komt voornamelijk uit het Employee Yearly Budget (EYB), maar er kunnen ook extra opties worden opgenomen. Bedrijven kunnen een percentage van het maandelijkse salaris of andere budgetten toewijzen aan het FIP. De toegang wordt meestal vergemakkelijkt door payroll providers via een online tool, zodat werknemers voordelen "à la carte" kunnen kiezen.  

Mobiliteitsbudget

Werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen hebben toegang tot een mobiliteitsbudget, los van het traditionele loonoffer. Dit budget, gebaseerd op de Total Cost of Ownership (TCO) van de auto, kan worden toegewezen aan alternatieve mobiliteitsopties zoals een leasefiets. Het herindelen van werknemers om toegang te krijgen tot dit budget moet altijd worden berekend op basis van de TCO van de auto, vanaf ongeveer €170-200 per maand.

In tegenstelling tot salarisopoffering is het mobiliteitsbudget een aanvulling op het reguliere salaris en biedt het een groenere en flexibelere mobiliteitsoplossing met behoud van het recht op een auto van de zaak.

Fietsleasing kan gefinancierd worden via een Cafetariaplan of een Mobiliteitsbudget. Het Cafetariaplan gebruikt een deel van het salaris van de werknemer voor voordelen zoals een fiets. Het Mobiliteitsbudget, verstrekt door de werkgever, maakt het mogelijk om een auto van de zaak in te ruilen voor duurzame vervoersopties zoals een elektrische auto of een fiets. Beide plannen bieden flexibiliteit en keuze.

Overige

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is een belastingvoordeel voor woon-werkverkeer met de fiets. Vanaf 2024 is de fietsaftrek verhoogd van €0,27/km naar €0,35/km, met een maximum van €2.500 per jaar, mogelijk oplopend tot €3.500 in afwachting van wettelijke goedkeuring. Deze vergoeding kan tot €770 per jaar besparen voor regelmatige fietsforensen en is 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale premies.

Invloed op uitkeringen  

Salarisopoffering voor fietsleasing heeft invloed op verschillende voordelen, afhankelijk van de sector en het beleid van de werkgever. Het kan van invloed zijn op de

 • eindejaarsuitkering
 • dubbel vakantiegeld
 • pensioen
 • groepsverzekering

Overheidsregels beperken de impact op pensioenen. Een fiets leasen voor 36 maanden kan bijvoorbeeld een minimale impact hebben, ongeveer 11 cent bruto per maand.

Persoonlijke investering

Houd je aan de voorwaarden van het fietsplan van de werkgever met betrekking tot budgetbeperkingen. Als een gedeeltelijke financiering met eigen middelen is toegestaan, meld dit dan bij Ubike. Een persoonlijke financiering is echter niet aan te raden, omdat deze niet wordt gedekt door de verzekering en er geen restitutie mogelijk is bij voortijdige beëindiging of teruggave van de fiets.

Einde contract

Leasen

Wanneer een leaseperiode afloopt, gaat het eigendom soepel over volgens de voorwaarden in de leaseovereenkomst. Aan het einde van de leaseperiode - meestal na 36 maanden - wordt de fiets eigendom van de werkgever. De overdracht aan de werknemer kan op twee manieren plaatsvinden:

 • Belasting- en premieaanpassingen: De werknemer betaalt mogelijk inkomstenbelasting en sociale premies op basis van de marktwaarde van de fiets, meestal ongeveer 10% van de oorspronkelijke prijs, oplopend tot ongeveer 20% voor hoogwaardige modellen.
 • Restwaarde betaling: Als alternatief kan de werknemer de fiets kopen door de restwaarde te betalen die bij aanvang van het leasecontract is vastgesteld.

Huren

Huren biedt meer flexibiliteit aan het einde van het contract, zodat de werknemer kan beslissen of hij de fiets wil kopen:

 • Kopen: Als de werknemer ervoor kiest om te kopen, betaalt hij de restwaarde die in de huurovereenkomst is vastgelegd.
 • Terugbrengen: Zo niet, dan dient de medewerker de fiets terug te brengen naar het hoofdkantoor van Ubike of een aangewezen Ushop. Voor eventuele schade kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Voortijdige beëindiging

In het geval van voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst, moeten beide partijen - werknemer en werkgever - contact opnemen met Ubike om het proces te starten, dat twee opties biedt:

 • Aankoop tegen marktwaarde: De werknemer kan houden van de fiets en betaalt de huidige marktwaarde samen met een overeengekomen waarde samen met een overeengekomen vervroegde beëindiging fees.
 • Teruggave en vergoeding: Als alternatief kan de fiets en eventuele accessoires worden geretourneerd aan Ubike.

Zowel bij leasing als bij verhuur zijn de eindecontractprocedures ontworpen om duidelijkheid en billijkheid te waarborgen en tegemoet te komen aan de verschillende behoeften en voorkeuren van de betrokken partijen. Of je nu kiest om de fiets te kopen, terug te brengen of de overeenkomst voortijdig te beëindigen, elk traject is gestructureerd om duidelijke financiële en praktische resultaten te bieden.

Belangrijke informatie

Samenvatting en vergelijking van leasen en huren van fietsen

Leasen en huren van fietsen bieden flexibele en kosteneffectieve alternatieven voor het kopen van een fiets. Elke optie heeft unieke voordelen en implicaties voor zowel werkgevers als werknemers. Leasen gaat meestal gepaard met hogere maandelijkse betalingen, maar biedt lagere totale kosten als het doel eigendom is. Huren, aan de andere kant, biedt lagere maandelijkse betalingen maar een hogere restwaarde als de fiets aan het eind wordt gekocht. Beide opties omvatten waardevolle diensten zoals onderhoud en verzekering.

Hieronder vind je een gedetailleerde vergelijking van de belangrijkste aspecten van het leasen en huren van fietsen, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Deze tabel moet helpen om het onderscheid tussen leasen en huren te verduidelijken, zodat je de beste optie kunt kiezen op basis van je financiële en operationele behoeften.

Neem vandaag nog contact op en we gaan in een oogwenk aan de slag!
Snelle installatie
Gepersonaliseerde abonnementen
Deskundige ondersteuning

Maak vandaag nog uw gratis account aan en begin met de transformatie van uw bedrijfsmobiliteit!

Check icon
Snelle installatie: Je fietsleaseprogramma kan in een mum van tijd operationeel zijn.
Check icon
Abonnementen op maat: Pas het programma aan de unieke behoeften van uw bedrijf aan.
Check icon
Deskundige ondersteuning: Ons team is er om u bij elke stap te begeleiden.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Bedankt

Bedankt dat je contact hebt opgenomen. We hebben je zojuist een e-mail gestuurd. Kijk alsjeblieft in je inbox. Als je het niet ziet, controleer dan ook je spambox.
Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.